måndag 26 maj 2014

Diktatur

På det öde Ö:et i havet skulle diktaturen råda. Här skulle envåldshärskaren råda över strofer, haiku och hexameter. För svårigheten att rimma på dem skulle alla ismer vara förbjudna. Bultande ord under marken skulle kupas liksom de första potatisplantorna, endast om natten utskrikna från Utsiktsklippan. I hopp om att ett skepp ska höra? Eller kanske bara för att för ett ögonblicks sekund, så länge stämbanden ännu orkar vibrera, få lätta från marken.

Ja, på det öde Ö:et i havet skulle diktaturen råda. Och den enda främlingsfientlighet som skulle vara möjlig i detta En Enda Människas Land skulle riktas mot henne själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar