torsdag 8 maj 2014

Semester

Ordet semester. På svenska en längre ledighet. På tyska ett halvår av studier. Båda med samma ursprung i latinets ord sēmestris - ”pågår i sex månader”. Men vem har semester i ett halvår? Möjligen de som avsäger sig de inkomster ett heltidsarbete ger. Eller de som saknar jobb, saknar ork. Men då är det ju inte semester.

Nä. Semestern behöver sin antagonist för att överleva. Liksom mättnaden inte kan existera utan hungern, eller det glada utan det dystra, behöver semestern arbetarens anletes svett för att hålla sig kvar på sin piedestal.

Och om jobben försvinner, vad händer då?

En katastrof?

Eller en räcka halvår av studier. Börja med Thales.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar